Vergoedingen

Verzekerde zorg

Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars, behalve met CZ.
De zorgverzekeraars met wie ik een contract heb vergoeden 100% van de behandeling (dit staat los van het eigen risico). Hiervoor gelden tarieven die zijn vastgesteld door de Nza en de verzekeraars. Deze tarieven zijn afhankelijk van de zorgverzekeraar 80-90% van de hieronder vermelde Nza tarieven. Voor een volledig overzicht van de tarieven klik hier.

Maximale tarieven volgens Nza bij setting Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II voor GZ-psycholoog:

Diagnostiek 45 min € 142,31
Diagnostiek 60 min € 163,37
Behandeling 45 min € 120,99
Behandeling 60 min € 143,71
Behandeling 90 min € 216,11
Intercollegiaal overleg kort (va 5 min) € 22,18
Intercollegiaal overleg lang (va 15 min) € 67,62

Wanneer u met een ongecontracteerde zorgverzekeraar in zorg wilt komen, breng ik het Nza tarief bij u in rekening. U kunt de rekening dan zelf declareren bij u zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u dan een deel van deze kosten vergoed. Neem voor informatie over specifieke vergoedingen contact op met uw zorgverzekeraar.

Onverzekerde zorg

Wanneer u klachten heeft die onder de onverzekerde zorg vallen, dient u de behandeling zelf te betalen.

Zelf betalen

Als uw klachten niet in aanmerking komen voor vergoeding door de verzekering of als u de behandeling graag zelf wilt betalen, dan kan dat. Voor degenen die zelf betalen is mijn tarief 115 euro per consult van 45 minuten. Mijn tarief voor relatietherapie is 65 euro per persoon per uur.

Eigen risico

Houdt u er rekening mee dat uw eigen risico wordt aangesproken.

Afmelden

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd of verplaatst. U kunt daartoe een bericht sturen naar info@sieberspsychologie.nl. Bij afwezigheid zonder afmelding of een te late afmelding wordt 60 euro bij u in rekening gebracht.