Vergoedingen

VERGOEDINGEN EN TARIEVEN


Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars.
Neem voor informatie over specifieke vergoedingen contact op met uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Houdt u er rekening mee dat uw eigen risico wordt aangesproken.

Relatietherapie

Relatietherapie wordt niet vergoed. Mijn tarief voor relatietherapie is 50 euro per persoon per uur.

Zelf betalen

Als uw klachten niet in aanmerking komen voor vergoeding door de verzekering of als u de behandeling graag zelf wilt betalen, dan kan dat. Voor degenen die zelf betalen is mijn tarief 95 euro per consult van 45 minuten.

Afmelden

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd of verplaatst. U kunt daartoe een bericht sturen naar info@sieberspsychologie.nl. Bij afwezigheid zonder afmelding of een te late afmelding wordt 60 euro in rekening gebracht.