Behandeling

BEHANDELING


Mijn praktijk richt zich op volwassenen vanaf 18 jaar en biedt behandeling voor diverse psychologische klachten.

U kunt o.a. bij mij terecht wanneer er sprake is van:

• Een depressie, van neerslachtigheid of lusteloosheid
• Overspannenheid of burn-out
• Werk- of studieproblemen
• Dwangmatig handelen
• Klachten als angst en paniek
• Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, hartkloppingen, hyperventilatie of benauwdheid waarvoor uw arts geen duidelijke oorzaak voor kan vinden
• Problemen in de omgang met anderen; u vindt het moeilijk om voor uzelf op te komen of hebt er moeite mee om contacten te leggen
• Moeilijkheden met uw partner
• Een ingrijpende ervaring zoals een ziekte, een operatie of het verlies van een dierbaar persoon, en u kunt daar niet overheen kunt komen
• Een schokkende gebeurtenis die u heeft meegemaakt

Indien na intake of na een kortdurende behandeling bij mij in de Generalistische Basis GGZ een verwijzing voor de Specialistische GGZ geïndiceerd is dan heb ik hiervoor korte lijntjes met mijn collega’s van Psycho Medisch Centrum Noord-Holland waardoor u niet op lange wachtlijsten terecht komt.

Behandelvormen

Cognitieve gedragstherapie
Met Cognitieve gedragstherapie (CGT) kan zowel iemands manier van denken en interpreteren worden beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Zie voor uitgebreide toelichting over CGT:
www.vgct.nl/wat-is-cognitieve-gedragstherapie

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Zie voor uitgebreide toelichting over EMDR:
www.emdr.nl

Schematherapie
Schematherapie (ST) is een effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zul je beter richting kunnen geven aan je leven en je relaties met anderen kunnen verbeteren. Schematherapie is doorgaans een meer langdurige behandeling. Binnen de basis ggz zal daarom een selectie worden gemaakt van schemagerichte technieken. Zie voor uitgebreide toelichting over ST: www.schematherapie.nl

Relatietherapie
Ik bied relatietherapie middels zowel Emotionally Focussed Therapy (EFT)- als Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT).

EFT is een vorm van relatietherapie, gericht op emoties en de verbinding tussen jou en je partner. Tijdens de therapie werken jullie samen aan onderling vertrouwen, veiligheid en verdieping.

IBCT focust zich eerst op emotionele acceptatie en tolerantie. Dit kan een goed uitgangspunt zijn wanneer problemen in partnerrelatie voortkomen uit verschillen tussen partners die zich slecht laten veranderen. Denk aan verschillen in voorkeuren, persoonlijkheid en diepgaande overtuigingen.
Tijdens overige sessies kan dan gewerkt worden aan het oplossen van de problemen die ook daadwerkelijk oplosbaar zijn. IBCT is gebaseerd op de uitgangspunten van cognitieve gedragstherapie en bestaat voor een groot deel uit oefeningen en huiswerkopdrachten. Je gaat dus niet alleen met elkaar in gesprek, maar krijgt ook praktische handvatten voor thuis om mee aan de slag te gaan.

Zie voor uitgebreide toelichting over EFT en IBCT: www.eft.nl en www.psyned.nl/relatietherapie/ibct-relatietherapie

Medicatie

Wanneer er een medicatieconsult nodig of gewenst is, kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Wachttijden

Ik heb momenteel weer ruimte voor nieuwe cliënten. U kunt zich aanmelden via de website. (update: 03-06-24)

Crisis

In geval van crisis wordt contact opgenomen met de crisisdienst en zal de huisarts op de hoogte worden gesteld. In geval van crisis kunt u buiten kantooruren terecht bij de huisarts of huisartsenpost. Eventueel kan crisisdienst via die weg worden ingeschakeld.

Ik leerde bij Ruby om voor mezelf op te komen en ontdekte dat ik op die manier kreeg waar ik al die jaren naar op zoek was. Ik voelde me meer gezien, geliefd en gewaardeerd door de mensen om me heen.

Lees meer ervaringen

Vragen? Neem direct contact met mij op