EMDR

EMDR


De afkorting EMDR staat voor Eye Movement Desensitizationand Reprocessing. EMDR is een effectief bewezen behandelmethode. Cliënten reageren goed op EMDR en de therapie wordt als relatief weinig emotioneel belastend ervaren.

EMDR werd aanvankelijk gebruikt om grote, eenmalige traumatische gebeurtenissen te verwerken. Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat het ook bij andere klachten effectief kan zijn, zoals bij meervoudige trauma’s, angstklachten en bij chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als deel van een totaalbehandeling worden toegepast.

Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

EMDR werkt vaak snel. Bij klachten die zijn ontstaan na een enkele ingrijpende gebeurtenis (bijvoorbeeld een verkeersongeval) kunnen binnen één tot enkele sessies EMDR de klachten verdwijnen of sterk afnemen. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt, duurt de behandeling uiteraard langer.

De EMDR therapie zorgt ervoor dat de herinneringsbeelden haar kracht en emotionele lading verliezen. Men heeft er minder last van en het wordt steeds makkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner.Het kan ook zijn dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Website: www.emdr.nl